Generalforsamling

Afholdes årligt. Næste gang er i 1. kvartal 2020.

Dagsorden ifølge lovene. Dagsorden kan, få dage før generalforsamlingen, rekvireres hos formanden ved at sende en mail på: formand@gudmevand.dk