Generalforsamling

Afholdes årligt. Næste gang der afholdes generalforsamling er mandag den 21.September i SU'VI:T arenas mødelokale kl.19.30.  

Dagsorden, formandens beretning, årsregnskab 2019 samt takstblad for 2021 kan ses her, men skal stadig godkendes på næste generalforsamling. Således kun til information. 

Dagsorden

Formandens beretning

Udkast til årsregnskab

Takstblad 2021

 

For yderligere spørgsmål: formand@gudmevand.dk