Slide background

 

Vandspild

Husk at tjekke installationerne med jævne mellemrum!

Drypper vandhanen, siver vandet i wc-skålen, drypper bruseren? Se efter og tal med vvs-montøren, og få sat det i stand.  Det kan blive dyrt at lade være.

Den nemmeste måde at se om der skulle være et unødigt spild, er at holde øje med måleren. Foretag en aflæsning jævnligt. Hjulene på måleren skal stå helt stille, når der ikke bruges vand i ejendommen.
         

Refusion ved ledningsbrud

I følge SKATs lov nr. 338 af den 16. maj 2001, Godtgørelse af vandafgift ved vandspild, kan der søges om godtgørelse af vandafgiften, af den del som ligger over normalforbruget + 300 m3.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at opnå godtgørelse af vandafgift.
Vandspildet skal være forårsaget af brud på skjulte installationer, f.eks. jordledning fra skel til bygning, mellem bygninger og under bygninger, samt skjulte installationer i bygninger. Brud på synlige installationer, som vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere mv. kan altså ikke give anledning til godtgørelse.

Der kan kun ske refusion af vandafgifter i ejendomme til boligformål. I ejendomme, som bruges til både erhverv og bolig må der derfor ske en opdeling af forbruget, hvis der ikke er særskilt levering af vand.

Det er også en betingelse af ledningsbruddet ikke kan tilegnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, ligesom der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Med henblik på at begrænse vandspildet bør der udføres reparationsarbejder, hvilket bør dokumenteres ved f.eks. kopi af faktura fra VVS-installatør.

Godtgørelse kan ikke gives af den del af forbruget, som er mindre end forbrugerens årlige normalforbrug, vedrørende den private bolig tillagt 300 m3. Der er hermed tale om en "selvrisiko" på 300 m3 før godtgørelse kan gives.