Velkommen til Gudme Vandværks hjemmeside
 

    
Elektronisk aflæste vandmålere

Gudme Vandværks bestyrelse kan nu med glæde meddele, at alle har fået udskiftet deres vandmåler til elektronisk aflæste vandmålere.

Pr. 2.Januar 2022 blev 488 vandmålere aflæst via vort elektroniske udstyr, som foregår fra bil, der kører rundt i Gudme og aflæser alle målere. Dette tager ca. et par timer og aflæsningerne overføres elektronisk til regnskabssystemet.

Samlet set er dette en stor lettelse for jer som borgere og for vores bogholderi, i forhold til aflæsningstiden normalt.

Vi ønsker alle et rigtig Godt Nytår. 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Gudme vandværk.

 

    

     

 

 

Velkommen til Gudme Vandværk

Gudme Vandværk er et moderne og fuldt opdateret vandværk, som blev renoveret i 2003/2004. Forsyningsnettet bliver løbende kontrolleret og vedligeholdt.

Vandværket er et andelsselskab, som har til opgave at forsyne ejendomme, der ligger inden for værkets naturlige forsyningsområde. Vandværket har 485 forbrugere pr. 1. januar 2020.

Vi håber, at du finder de oplysninger, du søger. Hvis ikke, så kontakt Gudme Vandværk.

 

Husk 

Husk løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her 

 

 

Driftsstatus

 

Gudme Vandværk kører normalt. Ingen problemer.