Velkommen til Gudme Vandværks hjemmeside
 

    
Elektronisk aflæste vandmålere

Gudme Vandværks bestyrelse kan nu med glæde meddele, at alle har fået udskiftet deres vandmåler til elektronisk aflæste vandmålere.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Gudme vandværk.

 

 

 

Til vore forbrugere:

Husk at tjekke din vandmåler.

Det er en god ide, at aflæse din vandmåler en gang imellem. Når der ikke er vandforbrug, skal der ikke være bevægelse i de små "hjul" før talfeltet. Er der bevægelse, tyder det på, at der er en utæthed i dit vandsystem. Eks. wc der løber, vandhane der drypper eller endnu værre et hul på rørene et sted.

Det er også en god ide at aflæse sin måler på en fast dato hver måned. Så kan man se om der er merforbrug i forhold til sidste måned. Når du har aflæst et år, kan du sammenligne dit forbrug for samme periode sidste år. På den måde kan du reagere hurtigere på et evt. vandbrud i dit system.  (se mere under fanen vandspild)

 

    

     

 

 

Velkommen til Gudme Vandværk

Gudme Vandværk er et moderne og fuldt opdateret vandværk, som blev renoveret i 2003/2004. Forsyningsnettet bliver løbende kontrolleret og vedligeholdt.

Vandværket er et andelsselskab, som har til opgave at forsyne ejendomme, der ligger inden for værkets naturlige forsyningsområde. Vandværket har 485 forbrugere pr. 1. januar 2020.

Vi håber, at du finder de oplysninger, du søger. Hvis ikke, så kontakt Gudme Vandværk.

 

Husk 

Husk at aflæse din vandmåler med jævne mellemrum. På den måde vil du opdage eventuelle fejl på dine vandrør og vandledninger i tide. Det kan hurtigt blive dyrt hvis vandet løber unødigt.

Med venlig hilsen bestyrelsen

 

 

Driftsstatus

Ingen driftsforstyrrelser pt.