Velkommen til Gudme Vandværks hjemmeside

    En gang årligt aflæses målerne. Gudme Vandværk udsender aflæsningskort i løbet af december måned, til de forbrugere der endnu ikke har fået installeret elektronisk måler.
    Har du endnu ikke eletronisk måler bedes du indsende din aflæsning senest den 5. januar 2020. Har du allerede fået installeret en elektronisk aflæsningsmåler, sørger Gudme     Vandværk for aflæsningen.
    Ved manglende indberetning eller returnering af aflæsningskort senest 5. januar 2020, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 150,00.
    Læs informationen på aflæsningskortet. Hvis du vil indberette aflæsningen via hjemmesiden, kan du gøre det her


    Overgang til elektronisk aflæste vandmålere

    Gudme Vandværks bestyrelse har besluttet, at alle vandmålere hos vores forbrugere skal udskiftes til elektronisk aflæste vandmålere, i lighed med f.eks. aflæsningen af el.

    Denne udskiftning vil foregå hurtigst muligt. Du vil modtage besked i din postkasse, hvornår vi vil udskifte din vandmåler. Vandværket betaler den nye vandmåler, og udskiftningen af samme. Ved     udskiftning af vandmåler skal der lukkes for hanen, som sidder foran din måler. Såfremt hanen eller installationen i øvrigt er af så dårlig beskaffenhed, at der skal udføres VVS-arbejde på installationen,     så er det forbrugerens forpligtelse, og eventuelle omkostninger afholdes af forbrugeren, jvf. vedtægterne for Gudme Vandværk.

    Før vi kommer på besøg, er det vigtigt at måleren er tilgængelig - og dette ansvar påhviler forbrugeren.

    Udskiftning af vandmålere foretages af Gudme VVS og Blik, v/Erland Sejten.

    Gudme, den 28. juni 2018

    Gudme Vandværk
    Bestyrelsen 

    BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR.

     

 

Velkommen til Gudme Vandværk

Gudme Vandværk er et moderne og fuldt opdateret vandværk, som blev renoveret i 2003/2004. Forsyningsnettet bliver løbende kontrolleret og vedligeholdt.

Vandværket er et andelsselskab, som har til opgave at forsyne ejendomme, der ligger inden for værkets naturlige forsyningsområde. Vandværket har 487 forbrugere pr. 1. januar 2018.

Vi håber, at du finder de oplysninger, du søger. Hvis ikke, så kontakt Gudme Vandværk.

 

Husk 

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her 

 

Driftsstatus

Vandværket kører normalt. Ingen problemer.