Velkommen til Gudme Vandværks hjemmeside
 

    
Elektronisk aflæste vandmålere

Gudme Vandværks bestyrelse kan nu med glæde meddele, at næsten alle har fået udskiftet deres vandmåler til elektronisk aflæste vandmålere.

Pr. 1.December mangler kun 17 målere at blive udskiftet. Ejerne af disse får direkte besked om selv at aflæse. Alle øvrige vandmålere vil lige omkring 1.Januar blive aflæst elektronisk, når vi kører rundt i området, med vores aflæsningsudstyr. Måtte der være enkelte vandmålere der af tekniske årsager ikke kan aflæses, vil forbrugeren blive kontaktet direkte for selvaflæsning. 

Gudme, den 16. december 2020

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

    

     

 

 

Velkommen til Gudme Vandværk

Gudme Vandværk er et moderne og fuldt opdateret vandværk, som blev renoveret i 2003/2004. Forsyningsnettet bliver løbende kontrolleret og vedligeholdt.

Vandværket er et andelsselskab, som har til opgave at forsyne ejendomme, der ligger inden for værkets naturlige forsyningsområde. Vandværket har 485 forbrugere pr. 1. januar 2020.

Vi håber, at du finder de oplysninger, du søger. Hvis ikke, så kontakt Gudme Vandværk.

 

Husk 

Husk løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her 

 

 

Driftsstatus

 

Gudme Vandværk kører normalt. Ingen problemer.