Velkommen til Gudme Vandværks hjemmeside
 

    
Overgang til elektronisk aflæste vandmålere

Gudme Vandværks bestyrelse har besluttet, at alle vandmålere hos vores forbrugere skal udskiftes til elektronisk aflæste vandmålere, i lighed med f.eks. aflæsningen af el.

Denne udskiftning vil foregå hurtigst muligt. Du vil modtage besked i din postkasse, hvornår vi vil udskifte din vandmåler. Vandværket betaler den nye vandmåler, og udskiftningen af samme. Ved udskiftning af vandmåler skal der lukkes for hanen, som sidder foran din måler. Såfremt hanen eller installationen i øvrigt er af så dårlig beskaffenhed, at der skal udføres VVS-arbejde på installationen, så er det forbrugerens forpligtelse, og eventuelle omkostninger afholdes af forbrugeren, jvf. vedtægterne for Gudme Vandværk.

Før vi kommer på besøg, er det vigtigt at måleren er tilgængelig - og dette ansvar påhviler forbrugeren.

Udskiftning af vandmålere foretages af Gudme VVS og Blik, v/Erland Sejten.

Gudme, den 28. juni 2018

Gudme Vandværk
Bestyrelsen 

 

    

     

 

 

Velkommen til Gudme Vandværk

Gudme Vandværk er et moderne og fuldt opdateret vandværk, som blev renoveret i 2003/2004. Forsyningsnettet bliver løbende kontrolleret og vedligeholdt.

Vandværket er et andelsselskab, som har til opgave at forsyne ejendomme, der ligger inden for værkets naturlige forsyningsområde. Vandværket har 485 forbrugere pr. 1. januar 2020.

Vi håber, at du finder de oplysninger, du søger. Hvis ikke, så kontakt Gudme Vandværk.

 

Husk 

Husk at vaske dine hænder oftere i denne tid for at forebygge smittespredning af Corona virus.

 

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her 

 

 

Driftsstatus

Vandværket kører normalt. Ingen problemer.